Rubberen vloer EM

DE EM-technologie

Deze steunt op twee pijlers: het dominantieprincipe en fermentatie.

Het dominantieprincipe

In de wereld van de micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er is een kleine groep dominante ‘effectieve’ micro-organismen, een kleine groep dominante ‘schadelijke’ micro-organismen en een grote groep ‘volgelingen’. De groep volgelingen werkt in de natuur samen met één van de dominante groepen. In de praktijk betekent dit, dat ze aansluiten bij de meest geschikte dominante groep.

Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve (herstellend/regenererend) en de schadelijke organismen (afbrekend/degenererend). De ‘miljarden volgelingen’ wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar (zie figuur)

Waar de Effectieve Micro-Organismen de overhand krijgen oefenen ze een opbouwende en ziekteonderdrukkende invloed uit. Dat kan zowel in de bodem, de lucht als in het water. Het komt de planten, bomen, land- en tuinbouwgewassen en uiteindelijk ook de gezondheid van mens en dier ten goede.

Door een juist gebruik van de Effectieve Micro-organismen in het huishouden, het milieu en de land- en tuinbouw kan je overal de toename van Effectieve Micro-Organismen helpen bevorderen.

Fermentatie

De werking van EM is deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen.

Fermentatie is een bewaringstechniek waarbij een bepaald ingangsmateriaal (maaisel, snoeisel, voeding …) onder zuurstofarme omstandigheden voorverteerd wordt d.m.v. micro-organismen.

De koolhydraten (suikers en zetmeel) in het materiaal worden omgezet in alcohol of zuren en vormen op hun manier een natuurlijk conserveermiddel. Vroeger fermenteerden mensen om hun voedsel te bewaren omdat er geen koelkast of pasteurisatie bestond.

Het gefermenteerde materiaal is rijk aan gezonde bacteriën die het evenwicht en de vitaliteit van bodem, plant, dier en mens ten goede komen.

Daarnaast worden tijdens de fermentatie tal van interessante stofwisselingsproducten gevormd zoals alcoholen, organische zuren, antioxidanten, vitamines, enzymen… elk opnieuw met een gunstig effect.

EM technologie


Deel dit bericht


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *